• DTS Vrbenský, a.s.

  Areál a sídlo společnosti, vpravo administrativní budova

  Kontakty
 • DTS Vrbenský, a.s.

  Areál a sídlo společnosti, v popředí servisní hala vozidel

  Kontakty

Představení společnosti

Společnost DTS Vrbenský, a.s. byla založena v roce 1995. Od vzniku společnosti byly dominantními činnostmi provádění zemních prací, provozování nákladní a speciální autodopravy a provádění stavebních prací.

Z počátku byla většina prací realizována v lokalitách hnědouhelných lomů. Za dobu své činnosti v uhelných lomech získala společnost jedinečné zkušenosti a reference v oblasti rekultivací, sanací a přesunů hmot v objemu řádově milionů m3. Od roku 2000 se společnost začala systematicky zaměřovat na získávání zakázek na stavebním trhu.

Cílovým segmentem byly zakázky velkého rozsahu obsahující zemní práce a přesuny hmot v terénu a po silnici. Portfolio uvedených činnosti postupně doplnily sanace skládek, přeprava nebezpečných odpadů, příprava území pro inženýrské stavby, demolice, zemní práce při stavbě komunikací a tunelů.

Našimi partnery se staly nejvýznamnější stavební společnosti v České republice – Metrostav, Skanska, Strabag.

Skladba strojového parku společnosti vychází z dlouhodobých zkušeností s provozovanou technikou a je postavena na strojích Komatsu a Caterpillar v segmentu zemních a stavebních strojů, a na značce Volvo v segmentu nákladních vozidel.

V roce 2012 došlo k propojení vlastnických vztahů mezi společností DTS Vrbenský, a.s. a společností SKY Consulting, s.r.o., které sebou přináší významné změny v orientaci na zákazníka a jeho potřeby. Spojením činností obou firem se významně rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb a to zejména v segmentu průmyslových a inženýrských staveb.

Vize společnosti

Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž prvořadým cílem je spokojený zákazník. Budoucnost vidíme ve zvyšování kvality poskytovaných služeb a jejich maximální efektivitě. I nadále se chceme zaměřit zejména na oblast provozování automobilové dopravy a stavebních strojů a provádění zemních a stavebních prací a rekultivací.

S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme být významným partnerem pro naše zákazníky.

Základní údaje

Obchodní firma: DTS Vrbenský, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Založení společnosti: 1. 7. 1995
Základní kapitál: 100 000 000 Kč
Registrace: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718
Sídlo: Souš čp. 7, Most, PSČ 434 03
IČ: 63145251
DIČ: CZ63145251

Prosperita společnosti je založena prioritně na poskytování spolehlivých a kvalitních služeb pro naše významné zákazníky.

Akciová společnost

Jediný akcionář SKY Consulting, s.r.o., IČ 28138929

Členové statutárních a dozorčích orgánů

Představenstvo

Lubomír Procházka – předseda představenstva
Ing. Ivan Baláš – člen představenstva
Bc. Radek Procházka – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Barbora Jeníčková – předseda dozorčí rady
Ing. František Drugda – člen dozorčí rady
František Kašpar – člen dozorčí rady

Vrcholové vedení

Lubomír Procházka – generální ředitel
Ing. Ivan Baláš – výkonný ředitel
Bc. Radek Procházka – vedoucí výroby

Výměna strojního vybavení společnosti DTS Vrbenský, a.s.

Hlavní aktivity společnosti

Zemní práce
Sanační a rekultivační práce
Odstraňování ekologických zátěží
Komplexní nákladní autodoprava
Nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně ekologických staveb a skládek
Vodohospodářské stavby
Pneuservis
Autorizovaný servis olejů

Popis, cíle a výsledky projektu.

Stručná historie společnosti

 • 1.7.1995

  Založení

  založení společnosti MUS – Důlně technické služby Vrbenský, a.s. (MUS-DTS Vrbenský, a.s.) Akcionář: Mostecká uhelná společnost, a.s. • Poskytování služeb při těžbě a úpravě uhlí v oblasti dopravy, výkonů zemních strojů, opravárenská a servisní činnost • generální dodavatel zemních prací a technické rekultivace pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s.

 • 2004

  Nový název

  Změna názvu společnosti: DTS Vrbenský, a.s. • zahájení prací na zavedení integrovaného systému řízení ISO 9001, ISO 14001. Zaměření společnosti na poskytování komplexních služeb v oblasti automobilové dopravy, zemních prací a rekultivací

  2004

 • 2010-2011

  Změna struktury

  Změna vlastnické struktury. Vyčleněny lidské a strojní kapacity potřebné pro zajištění činností souvisejících s těžbou hnědého uhlí v lokalitách Vršanské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s., a následný prodej těchto kapacit sesterské společnosti Czech Coal POWER s.r.o. • Činnost společnosti je nyní zaměřena pouze na trh mimo skupinu Czech Coal Group.

 • 2012

  Prodej společnosti

  Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů se společností SKY Consulting. s.r.o. a zahájení procesu prodeje společnosti, postupné osamostatňování společnosti v oblasti personálních, ekonomických a IT služeb •

  2012

 • 2015

  Dokončení prodeje

  Dokončení prodeje DTS Vrbenský, a.s. – od 9. 3. 2015 je novým 100% vlastníkem společnost SKY Consulting, s.r.o. • nákup 100% podílu na společnosti VS METALL, spol. s.r.o.

 • 2016 - 2019

  Rozvoj společnosti

  Stabilizace a rozvoj činností společnosti, optimalizace organizační struktury, pokračování obnovy techniky v rámci dlouhodobé strategie. Nárůst externích zakázek. Rozvoj aktivit souvisejících s ukládkou výkopových zemin a těžbou a úpravou kameniva • Nákup 100% podílu na společnosti Stavtas s.r.o.

  2016 - 2019

Integrovaný systém řízení jakosti

Ve společnosti je uplatněn integrovaný systém řízení jakosti dle norem ISO 9001, 14001 a ISO 45001, jehož konformita je pravidelně ověřována.
Prosperita společnosti je založena prioritně na poskytování spolehlivých a kvalitních služeb pro naše významné zákazníky.

Certifikáty ke stažení.

Certifikát ISO 45001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Integrovaný systém řízení

Politika kvality

Rádi Vám předložíme nezávaznou nabídku, nebo zodpovíme dotazy. Napište nám, nebo rovnou zavolejte. Zde je naše stránka s kontakty.

DTS Vrbenský, a.s.

Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž cílem je spokojený zákazník. Budoucnost vidíme v růstu a kvalitě poskytovaných služeb v oblasti komplexní autodopravy, přípravných prací pro stavby a zemních prací.
S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme být Vaším významným partnerem.

Doprava | Servis | Technika