• DTS Vrbenský, a.s.

  Areál a sídlo společnosti, vpravo administrativní budova

  Kontakty
 • DTS Vrbenský, a.s.

  Areál a sídlo společnosti, v popředí servisní hala vozidel

  Kontakty

Představení společnosti

Společnost DTS Vrbenský, a.s. byla založena v roce 1995. Od vzniku společnosti byly dominantními činnostmi provádění zemních prací, provozování nákladní a speciální autodopravy a provádění stavebních prací.

Z počátku byla většina prací realizována v lokalitách hnědouhelných lomů. Za dobu své činnosti v uhelných lomech získala společnost jedinečné zkušenosti a reference v oblasti rekultivací, sanací a přesunů hmot v objemu řádově milionů m3. Od roku 2000 se společnost začala systematicky zaměřovat na získávání zakázek na stavebním trhu.

Cílovým segmentem byly zakázky velkého rozsahu obsahující zemní práce a přesuny hmot v terénu a po silnici. Portfolio uvedených činnosti postupně doplnily sanace skládek, přeprava nebezpečných odpadů, příprava území pro inženýrské stavby, demolice, zemní práce při stavbě komunikací a tunelů.

Našimi partnery se staly nejvýznamnější stavební společnosti v České republice – Metrostav, Skanska, Strabag.

Skladba strojového parku společnosti vychází z dlouhodobých zkušeností s provozovanou technikou a je postavena na strojích Komatsu a Caterpillar v segmentu zemních a stavebních strojů, a na značce Volvo v segmentu nákladních vozidel.

V roce 2012 došlo k propojení vlastnických vztahů mezi společností DTS Vrbenský, a.s. a společností SKY Consulting, s.r.o., které sebou přináší významné změny v orientaci na zákazníka a jeho potřeby. Spojením činností obou firem se významně rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb a to zejména v segmentu průmyslových a inženýrských staveb.

Vize společnosti

Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž prvořadým cílem je spokojený zákazník. Budoucnost vidíme ve zvyšování kvality poskytovaných služeb a jejich maximální efektivitě. I nadále se chceme zaměřit zejména na oblast provozování automobilové dopravy a stavebních strojů a provádění zemních a stavebních prací a rekultivací.

S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme být významným partnerem pro naše zákazníky.

Základní údaje

Obchodní firma: DTS Vrbenský, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Založení společnosti: 1. 7. 1995
Základní kapitál: 100 000 000 Kč
Registrace: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718
Sídlo: Souš  7,  435 02 Most
IČ: 63145251
DIČ: CZ63145251

Prosperita společnosti je založena prioritně na poskytování spolehlivých a kvalitních služeb pro naše významné zákazníky.

Akciová společnost

Jediný akcionář SKY Consulting, s.r.o., IČ 28138929

Členové statutárních a dozorčích orgánů

Představenstvo

Lubomír Procházka – předseda představenstva
Ing. Ivan Baláš – člen představenstva
Bc. Radek Procházka – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Barbora Jeníčková – předseda dozorčí rady
Ing. František Drugda – člen dozorčí rady
František Kašpar – člen dozorčí rady

Vrcholové vedení

Lubomír Procházka – generální ředitel
Ing. Ivan Baláš – výkonný ředitel
Bc. Radek Procházka – vedoucí výroby

Výměna strojního vybavení společnosti DTS Vrbenský, a.s.

Hlavní aktivity společnosti

Zemní práce
Sanační a rekultivační práce
Odstraňování ekologických zátěží
Komplexní nákladní autodoprava
Nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování včetně ekologických staveb a skládek
Vodohospodářské stavby
Pneuservis
Autorizovaný servis olejů

Popis, cíle a výsledky projektu.

Digitální transformace v podniku DTS Vrbenský, a.s.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027551

Stručná historie společnosti

 • 1.7.1995

  Založení

  založení společnosti MUS – Důlně technické služby Vrbenský, a.s. (MUS-DTS Vrbenský, a.s.) Akcionář: Mostecká uhelná společnost, a.s. • Poskytování služeb při těžbě a úpravě uhlí v oblasti dopravy, výkonů zemních strojů, opravárenská a servisní činnost • generální dodavatel zemních prací a technické rekultivace pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s.

 • 2004

  Nový název

  Změna názvu společnosti: DTS Vrbenský, a.s. • zahájení prací na zavedení integrovaného systému řízení ISO 9001, ISO 14001. Zaměření společnosti na poskytování komplexních služeb v oblasti automobilové dopravy, zemních prací a rekultivací

  2004

 • 2010-2011

  Změna struktury

  Změna vlastnické struktury. Vyčleněny lidské a strojní kapacity potřebné pro zajištění činností souvisejících s těžbou hnědého uhlí v lokalitách Vršanské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s., a následný prodej těchto kapacit sesterské společnosti Czech Coal POWER s.r.o. • Činnost společnosti je nyní zaměřena pouze na trh mimo skupinu Czech Coal Group.

 • 2012

  Prodej společnosti

  Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu cenných papírů se společností SKY Consulting. s.r.o. a zahájení procesu prodeje společnosti, postupné osamostatňování společnosti v oblasti personálních, ekonomických a IT služeb •

  2012

 • 2015

  Dokončení prodeje

  Dokončení prodeje DTS Vrbenský, a.s. – od 9. 3. 2015 je novým 100% vlastníkem společnost SKY Consulting, s.r.o. • nákup 100% podílu na společnosti VS METALL, spol. s.r.o.

 • 2016 - 2019

  Rozvoj společnosti

  Stabilizace a rozvoj činností společnosti, optimalizace organizační struktury, pokračování obnovy techniky v rámci dlouhodobé strategie. Nárůst externích zakázek. Rozvoj aktivit souvisejících s ukládkou výkopových zemin a těžbou a úpravou kameniva • Nákup 100% podílu na společnosti Stavtas s.r.o.

  2016 - 2019

Integrovaný systém řízení jakosti

Ve společnosti je uplatněn integrovaný systém řízení jakosti dle norem ISO 9001, 14001 a ISO 45001, jehož konformita je pravidelně ověřována.
Prosperita společnosti je založena prioritně na poskytování spolehlivých a kvalitních služeb pro naše významné zákazníky.

Certifikáty ke stažení.

Rádi Vám předložíme nezávaznou nabídku, nebo zodpovíme dotazy. Napište nám, nebo rovnou zavolejte. Zde je naše stránka s kontakty.

DTS Vrbenský, a.s.

Jsme silná, stabilní a spolehlivá společnost, jejímž cílem je spokojený zákazník. Budoucnost vidíme v růstu a kvalitě poskytovaných služeb v oblasti komplexní autodopravy, přípravných prací pro stavby a zemních prací.
S nabídkou a konkurenceschopností našich služeb chceme být Vaším významným partnerem.

Doprava | Servis | Technika